Team Tian

Team Tian, del av Tiangruppen

Tian Helse har ett tett samarbeid med Team Tian som er del av Tiangruppen, og har et formål om å gi et tilbud til mennesker som av ulike grunner har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, for å gi dem en «ny start».

Team Tian har et tett samarbeid med bl.a. NAV, Din Utvikling og Inko, med oppgave å kartlegge arbeidsevne.

Team Tian bestreber seg på å se hvert enkelt menneske og har god forståelse for at mennesker kan ha en vanskelig og sårbar situasjon.

Team Tian stiller klare forventninger, og gir muligheter til å jobbe målrettet sammen med jobbsøkerne med forskjellige oppgaver, slik at de finner hva som er mest egnet for hver enkelt jobbsøker.

Mestring, vekst, tilhørighet og trivsel er i fokus og prioritert i Team Tian.
Tian Helse vil i samarbeid med Team Tian tilstrebe å ha Team Tian avdelinger tilknyttet alle våre enheter.

Team Tian vant inkluderingsprisen for 2019 av Inko i Harstad med følgende begrunnelse, følg linken:

https://inkoas.no/aktuelt/arets-inkluderingspris-gikk-til-tiangruppen-team-tian/


Kontakt

Tom Helge Birkestrand
Leder, Team Tian
tomhelge@tiangruppen.no
916 21 526