Sammen skaper vi
gode hverdager

Tian Helse yter tjenester til mennesker i alle aldre, og har som mål å gi omsorg, skape meningsfulle opplevelser og fremme mestring for både barn, unge og voksne.

Våre tjenesteområder

Gjennom lang praksiserfaring og kompetanse innenfor spesifikke helse – og omsorgstjenester i Norge ønsker vi å ansette den rette kompetansen til å utarbeide helhetlige tilbud innenfor somatikk og andre spesifikke målgrupper hvor det er behov for nytenkning.

Verdighet – Trygghet - Og nytenkende arbeid

Finn ut mer