Tian Helse skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og mestring.

Våre tjenesteområder

Gjennom lang praksiserfaring og kompetanse innenfor spesifikke helse – og omsorgstjenester i Norge ønsker vi å ansette den rette kompetansen til å utarbeide helhetlige tilbud innenfor somatikk og andre spesifikke målgrupper hvor det er behov for nytenkning.

Verdighet – Trygghet - Og nytenkende arbeid

Finn ut mer