Rosenlund

Norges ALS hjem

Vi i Tian Helse ønsker å bygge et godt tilbud for er tjenestemottakere med ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) i Norge.

For oss er det ytterst viktig når vi skaper et nytt botilbud at vi inkluderer og samarbeider tett med interesseorganisasjonen og vektlegger hvordan de selv ønsker at tilbudet skal være. Tian Helse har derfor tett kontakt med «ALS-alltid litt sterkere» og inkluderer organisasjonen både i utformingen av botilbudet, hva som er viktig når det gjelder selve bygget, samt hvilket inntrykk de ønsker at hjemmet skal gi. Slik vi har forstått organisasjonen gjennom vårt samarbeid, er det som er desidert øverst på ønskelisten et botilbud som føles som et hjem og ikke som en institusjon. Videre har vi tatt med oss at personalet må ha oppdatert kompetanse på diagnosen. Tålmodighet, gode omgivelser og atmosfære er helt nødvendig.

De som får diagnosen ALS er selvfølgelig forskjellige, men felles for de alle er at det er en grusom skjebne. En diagnose med få medisiner og behandlinger tilgjengelig. En diagnose med liten oppfølging fra helsevesenet. En diagnose som ofte er raskere progredierende enn saksbehandlingen i kommunene. En diagnose med manglende botilbud for tjenestemottakerne. Slik det er i dag bor de fleste med ALS enten hjemme med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) eller på sykehjem. Vi i Tian Helse er særdeles opptatte av at det er den enkelte som må få velge om de ønsker å bo hjemme eller på institusjon. For at alle skal ha muligheten til å ta et informert og riktig valg for en selv, er det dermed viktig å få på plass botilbud som er gode, forsvarlige og gir økt livsglede i en ellers vanskelig tid.

Tian Helse har derfor besluttet å skape et hjem for ALS-pasienter på Rosenlund i Løten kommune. Huset ligger idyllisk til i landlige omgivelser og vil kunne huse inntil 12 tjenestemottakerne. I første etasje vil det bli lagt til rette for at tjenestemottakerne hvor diagnosen er på et sent stadium kan bo som fastboende, og i andre etasje vil det primært være brukere som er på avlastning i kortere eller lengre perioder. Huset vil bli tilrettelagt med heis, nødvendige bad og utstyr for å kunne gi denne gruppen pasienter nettopp det tilbudet de fortjener. «ALS-alltid litt sterkere» har allerede vært på besøk på Løten og bidrar både med utformingen av tilbudet og lærer oss hva som er viktig for nettopp denne pasientgruppen underveis.

Faglig forsvarlighet og god kompetanse i huset er veldig viktig for oss i Tian Helse. Derfor er Fagleder for Rosenlund, Intensivsykepleier med 17 års erfaring fra A-hus og Rikshospitalet, Marie Thorud allerede ansatt. Hun utarbeider det faglige tilbudet til alle pasientene og vil ha opplæring av alt personal som skal jobbe med tjenestemottakerne. Hun vil sørge for samordning mellom sykehus, saksbehandlere, koordinatorer og annet fagpersonell rundt hver enkelt bruker.

Med beste hilsen
Oss i Tian Helse AS