Tianhjemmet

«Et hjem utenfor hjemmet»

Tianhjemmet på Lørenskog er et dag- og avlastningstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og eventuelle tilleggsutfordringer.

Vi har en hjemmekoselig atmosfære, med en stor inngjerdet hage, skjermet for innsyn. Vi har som mål at barna skal oppleve at Tianhjemmet er «et hjem utenfor hjemmet» som har individtilpasset tilrettelegging for de barna som til enhver tid er hos oss. Sykehusene A-hus, Ullevål og Rikshospitalet ligger innenfor 10-20 minutters kjøreavstand.

Vårt avlastningstilbud er åpent hele døgnet, syv dager i uken. Vi tilbyr også tjenester i barnets eget hjem, og ekstra avlastning ved ferie- og høytider.

Vi tilbyr helhetlige tjenester som fokuserer på hvert enkelt barn og dets egne ressurser, interesser, ønsker og behov. Vi er svært opptatt av at barnas stemmer blir hørt, og har dager hos oss som er fylt med glede, latter, opplevelser, læring og mestring. 

Vårt personell består av sykepleiere, spesialpedagog, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Vi har lang erfaring og kompetanse på å jobbe med barn som blant annet har språkutfordringer, behov for pustestøtte, nedsatt tygge- og svelgefunksjon, og adferdsutfordringer.

Vi samarbeider tett med barnas pårørende, deltar i ansvarsgruppemøter, og har jevn dialog med våre oppdragsgivere, som vi også rapporterer til regelmessig. I tillegg samarbeider vi tett med andre aktuelle samarbeidspartnere, med intensjon om å ha et så godt tilbud som mulig for hvert enkelt barn.

Med beste hilsen

Stine Vinland, Enhetsleder
Stine@tianhelse.no
926 52 413

Berit Johnsen, Regionleder Øst
Berit@tianhelse.no
981 26 635

Vakttelefon: 453 97 806