Furusethjemmet

Et hjem utenfor hjemmet

I dagens samfunn er det få dagtilbud for barn med somatiske lidelser, herunder spesielt med tanke på de som er avhengig av pustestøtte, har nedsatt immunforsvar og/eller har en komplisert helsetilstand. De fleste av disse barna bor hjemme hos sine foreldre, enten uten bistand fra utenforstående eller med assistenter i hjemmet. Når det gjelder barn med pustestøtte og/ eller barn med nedsatt immunforsvar er dette en meget komplisert problematikk og vår erfaring tilsier derfor at det er nødvendig med avlastningstilbud som spesialiserer seg nettopp på dette feltet.

  • Et trygt hjem for pårørende å sende sine barn

  • Faglig sterke og kontinuerlig i utvikling

  • Fellesskap med andre barn og ungdom

Vår fagleder, Marie Thorud, har 17 års erfaring som nyfødtsykepleier fra A-hus og Rikshospitalet. I tillegg har hun jobbet som LTMV (Langdtidsmekanisk ventilasjon) – koordinator og fulgt opp en rekke av barn med pustestøtte i hjemmet. Vi tar med oss hennes erfaringer og kompetanse som vi benytter for å utforme et tilbud som gir foreldre trygghet og møter de krav som settes til faglig forsvarlighet og kompetanse. Gjennom et tett samarbeid med foreldre, sykehus og tett oppfølging av personalet rundt hvert enkelt barn skal Tian Helse utarbeide et nytenkende og tilpasset avlastningstilbud til denne gruppen.

Vår avlastningsbolig ligger på Furuset slik at sykehusene A-hus, Rikshospitalet og Ullevål alle befinner seg innenfor 10-20 min kjøreavstand. Vår fagleder vil ha hovedansvaret for det faglige opplegget rundt hvert enkelt barn, og vi vil stille på ansvarsgruppe og samarbeidsmøter etter pårørendes ønsker.

Vårt avlastningstilbud vil om ønskelig kunne være åpnet hele døgnet, 7 dager i uken. Vår erfaring tilsier at det ofte er størst etterspørsel etter avlastning på helg eller eventuelt på natt og vi ønsker derfor å tilrettelegge dette til beste for hver enkelt bruker. Inntil huset er fullt og ellers så langt det lar seg gjøre, vil vi gjøre vårt ytterste for å tilpasse den individuelle familiens ønsker. I tillegg ser vi at en rekke av barna med nedsatt immunforsvar ikke har gode tilbud på dagtid som følge av at de er for syke til å gå i barnehage (grunnet smittefare av andre barn i barnehagen). Vi ønsker å skape et godt dagtilbud for disse barna med både faglig forsvarlige tjenester, men også i tillegg pedagogiske innslag fra førskolelærer/ opplegg fra spesialpedagog. Dette tilbudet vil gjøre det mulig for barna å komme ut av hjemmet, samhandle med andre barn og for foreldrene å bli avlastet.

Som det kommer frem av denne teksten er tilbudet i stadig utvikling da vi streber etter å tilby et nytt tilbud innenfor en nisje vi mener i dag ikke har et godt nok tilbud. Vi inviterer derfor til dialog om deres behov i utarbeidelsen av tilbudet.

Med beste hilsen
Oss i Tian Helse AS