Somatikk

Vi spesialiserer oss på å opprette gode tilbud til spesifikke målgrupper. Vi ønsker å benytte vår kompetanse til å skape nytenkende tilbud for enkelte grupper innenfor somatiske sykdommer som per i dag har manglende tilbud – deriblant for diagnoser som ALS, SMA, Duchenne.

Som tilbyder innen somatikk, ønsker vi å opprette tilbud basert på etterspørsler. Vi ønsker å være nytenkende, og sammen med brukergrupper og fagpersonell finne gode løsninger som fører til at brukergrupper får bedre hverdager. Vi oppdaterer jevnlig siden med noen av våre prosjekter, men ta gjerne nærmere kontakt med oss for detaljer rundt våre tilbud innenfor somatikken.

Furusethjemmet

Tian Helse har nylig opprettet et dag – og avlastningstilbud for barn og ungdom med pustestøtte og/eller nedsatt immunforsvar.

Rosenlund

I samarbeid med ALS «alltid litt sterkere» jobber vi i Tian Helse for å opprette et hjem for de som er rammet av ALS på Rosenlund i Løten kommune.