Særbol

På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) driver Tian Helse AS særskilt bo- og omsorgsløsning (SÆRBOL) for asylsøkere ved vårt anlegg på Rødbergodden i Senja kommune.

Rødbergodden SÆRBOL har en kapasitet på 8 faste og 4 stykkprisplasser og har i overkant av 30 årsverk tilknyttet driften. Avtalen med UDI har en varighet på til sammen 10 år.