Bakgrunn

Tian Helse skreddersyr tilbud  for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og mestring.

Bak Tian Helse står ekteparet Mona og Morten Sørgård. De har selv en sønn – Tian Thrane Sørgård – som har barneautisme og alvorlig utviklingshemming, og har selv kjent på kroppen hva vil si å være pårørende til et barn med spesielle behov. Deres sterke ønske for å gi sin sønn et godt avlastningstilbud og deres brennende engasjement for å hjelpe mennesker med lignende utfordringer, gjorde at de i sin tid tok sats og etablerte KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) som etter hvert ble et et landsdekkende tilbud.

Vår grunnholdning er å fokusere på den enkeltes ressurser og styrker, i stedet for svakheter og utfordringer, samt ha omtanke, omsorg og respekt for alle mennesker.

Målsetting i Tian Helse

Vi skal være det beste tilbudet og et ledende kompetanse- senter for barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov. Tian Helse er basert på individuell tilpasning og tilrettelegging med et variert, fleksibelt og målrettede valg av metodisk tilnærming. I Tian Helse har vi også spisskompetanse. Den skal opprettholdes og utvikles kontinuerlig.

Vi gir et godt, variert og individuelt tilpasset innhold på et høyt faglig nivå. Personalet skal engasjere, være fleksibel, kompetent og stabilt.

Tian Helse har tro på at den enkelte vil utvikle seg og oppleve mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter. Vi skreddersyr tilbudet til hver enkelt bruker som er hos oss, vi er alle ulike og med ulike behov.

Vår grunnholdning er å fokusere på den enkeltes ressurser og styrker, i stedet for svakheter og utfordringer, samt ha omtanke, omsorg og respekt for alle mennesker.