Om oss

Tian Helse gir tilbud om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne, med fokus på opplevelse og mestring.

Personalet skal være engasjerte, fleksible, kompetente og stabile, og ha fokus på den enkelte brukers ressurser, interesser og ønsker. «Hva er viktig for deg?» og selvbestemmelse står helt sentralt i vår måte å jobbe på.

Vi tilbyr gode, varierte og individuelt tilpassede tjenester på et høyt faglig nivå. Våre lokasjoner er godt tilrettelagt for tilbud innenfor somatikk, psykiske lidelser, rusproblematikk og andre utfordringer, og samtlige ligger idyllisk til med landlige omgivelser.

Visjon

«Å være den foretrukne tilbyderen av helse- og omsorgstjenester for våre målgrupper»

Verdigrunnlag

Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv- og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt. Verdighet inkluderer det betydningsfulle ordet brukermedvirkning, samt en riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand.

Trygghet er grunnleggende i vår organisasjon. Det oppnår vi gjennom åpenhet, deltakelse og respekt. Troverdighet og stabilitet skal prege vårt tjenestetilbud.

Inkludering ivaretar mangfoldet i vår organisasjon. Vi jobber aktivt med å inkludere mennesker med ulik bakgrunn, egenskaper og erfaring. Vår grunnholdning er å være til stede sammen: brukere, pårørende, ansatte og alle involverte i vår organisasjon.

Bakgrunn

Bak Tian Helse står ekteparet Mona og Morten Sørgård. De har selv en sønn – Tian Thrane Sørgård – som har barneautisme og alvorlig utviklingshemming, og de har selv kjent på kroppen hva det vil si å være pårørende til et barn med spesielle behov.

Deres sterke ønske om å gi sin sønn et godt avlastningstilbud og deres brennende engasjement for å hjelpe mennesker med lignende utfordringer, gjorde at de i sin tid tok sats og etablerte KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning), og nå Tian Helse.