Mottaksdrift

På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) driver Tian Helse:

  • Særskilt bo- og omsorgsløsning (SÆRBOL) for asylsøkere ved vårt anlegg på Rødbergodden i Senja kommune. Avtalen har en varighet på l sammen 10 år.
  • UDI barnepass