Helse- og omsorgstjenester

Tian Helse er dedikert til å levere omfatende helse- og omsorgstjenester som dekker en rekke fagområder. Dette inkluderer spesialisert omsorg innen rus og psykiatri, nedsatt funksjonsevne, kognitive utfordringer, psykisk utviklingshemming og nevrodegenerative sykdommer. I vårt tjenestetilbud legger vi stor vekt på tilpasset omsorg som tar hensyn l den enkeltes unike behov og respekterer deres verdighet og autonomi.

For å utføre våre tjenester, tilbyr vi omsorg både i og utenfor hjemmet, samt i spesielt tilpassede boliger for å sikre et trygt og komfortabelt miljø for våre brukere. Vårt menneskesyn fokuserer på respekt, verdighet og likeverdighet for alle, og vi fremmer et inkluderende og støttende miljø for våre brukere og deres pårørende.

Våre metoder er basert på evidensbasert praksis og et helhetlig perspektiv som tar hensyn til både fysiske og psykiske behov. Vårt dedikerte team består av høyt kvalifiserte fagpersoner med bred kompetanse og erfaring innen sine spesialområder. Vi er stolte av å kunne tilby våre tjenester over hele landet, og vi er forpliktet til å sikre tilgjengeligheten av god kvalitet på våre helse- og omsorgstjenester for alle som trenger det, uavhengig av geografisk beliggenhet.

Barn og unge

Tian Helse tilbyr landsdekkende bo- og avlastningstjenester for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.

Voksne

Tian Helse tilbyr helhetlige tjenester som fokuserer på enkeltmennesket og deres egne ressurser, interesser og ønsker.